Jeugdbrandweer
Apeldoorn

Toetsen

   
Binnen jeugdbrandweer Nederland zijn er een tweetal diploma's te behalen voor het jeugdlid. Het eerste is het diploma 'Junior jeugdbrandweerlid'. Dit omvat de basis van de brandbestrijding. Daarnaast kan het jeugdlid het diploma 'Aspirant jeugdbrandweerlid' behalen. Deze behandelt, naast de basis, op een aantal aspecten een verdieping in het bestrijden van brand. Elk jaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan theorie- en praktijktoetsen.

© Jeugdbrandweer Apeldoorn 2012-2016