Jeugdbrandweer
Apeldoorn

Organisatie

Organisatie brandweercluster EVA
Jeugdbrandweer Apeldoorn is het enige jeugdbrandweerkorps in het brandweercluster EVA (Epe – Voorst – Apeldoorn). De brandweerorganisatie van brandweercluster EVA is onderverdeeld in vier sectoren. Elke sector is verantwoordelijk voor de leiding aan een aantal brandweerkorpsen en een aantal brandweertaken. De jeugdbrandweer is ondergebracht bij sector IV Vakbekwaamheid.Organisatie jeugdbrandweer Apeldoorn
Jeugdbrandweer Apeldoorn is een onderdeel van de dienst brandweer. Wel werkt de jeugdbrandweer met een eigen jaarplan. In dit jaarplan staat beschreven wat er in het seizoen aan de orde komt. Dit is in de ruimste zin van het woord. Hierbij kan je denken aan de taken die behandeld worden met de jeugdleden tot de vergaderplanning voor de jeugdleiders.

Naast het jaarplan heeft de jeugdbrandweer een eigen beleidsplan en huishoudelijk reglement. In deze documenten staat beschreven hoe jeugdbrandweer Apeldoorn is geregeld. In ons huishoudelijk reglement is voor de jeugdleden en hun ouders te lezen wat wel en niet is toegestaan bij de jeugdbrandweer.

Jaarlijks worden door middel van een ouderavond de ouders/verzorgers van onze jeugdleden op de hoogte gebracht over de activiteiten in het aankomende seizoen. Op deze avond wordt ook het jaarplan, beleidsplan en huishoudelijk reglement uitgereikt.

Bent je van plan in je eigen gemeente een jeugdbrandweer op te richten, en je wilt graag informatie over de documenten die jeugdbrandweer Apeldoorn gebruikt. Kan je contact opnemen met de voorzitter.


© Jeugdbrandweer Apeldoorn 2012-2016